ഷീ ടാക്സി

സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കേരള സ‍ർക്കാർ മുന്നോട്ടു വച്ച സംരഭമാണ് ഷീ ടാക്സി. യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വനിതകൾ ഓടിക്കുന്ന വാഹനങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി. 859 0000 543 എന്ന നംബറിലേക്ക് വിളിച്ചാണ് ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്.

To avail service / bookings - Dial 859 0000 543

The Coordinator
The Gender Park
Department of Social Justice | Government of Kerala
A-17, Brahmins Colony Lane, Kowdiar, Thiruvananthapuram.
www.genderpark.gov.in
90 20 111 543
http://www.shetaxi.in

Appointments

Our Latest Articles

 • കോപത്തെ മറികടക്കാം

  Our Article published in Aarogyamangalam Magazine- August 2017

  Read More

 • ജീവിതത്തില്‍ വിശ്രമിക്കാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തൂ

  Our Article published in IMA Nammude Aarogyam Magazine-July 2017

  Read More

 • വിഷാദം : ഒരു മാനസിക അര്‍ബുദം

  (Our Article published in Arogyamangalam Magazine - June 2017)

  Read More

 • പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഒരു സര്‍ജിക്കല്‍ സ്ട്രൈക്ക്

  Our Article published in IMA Nammude Aarogyam Magazine-March 2017

  Read More